Matične ćelije

Specijalna ponuda za čuvanje matičnih ćelija

InScientiaFides (ISF) - Biobanka za čuvanje matičnih ćelija sa zadovoljstvom obaveštava buduće roditelje o specijalnoj ponudi, koja obuhvata snižene cene čuvanja matičnih ćelija na 25 i 30 godina. Ponuda koja se odnosi na cene i uslove plaćanje biće aktuelna do 15.01.2013.godine.

Specijalna ponuda za čuvanje matičnih ćelija

Cena čuvanja matičnih ćelija na 25 godina iznosi 1695 Evra, a na 30 godina iznosi 1880 Evra. U cenu su uključeni apsolutni svi trškovi, administrativna taksa prema Ministartvu zdravlja, slanje uzorka, obrada i krioprezervacija, analize krvi sa porođaja i slanje uzorka za lečenje bilo gde u svetu. Takođe je u ponudi i plaćanje na rate bez kamate. Plaćanje se vrši samo ukoliko je uzorak pogodan za čuvanje, i nema plaćanja unapred.

InScientiaFides je privatna biobanka, koja posluje u skladu sa EU smernicama i  standardima kvaliteta ISO, GMP i u toku je akreditacije FACT (Fondacije za akreditaciju celularne terapije) i koja nudi usluge najvišeg kvaliteta u tretiranja matičnih ćelija a koje se odnose na transport, preradu i krioprezervaciju odraslih/zrelih matičnih ćelija sa posebnim osvrtom na one sadržane u krvi pupčanika.

Za više informacija kontaktirajte nas svakog radnoh dana od 09-17h na 011 218 68 48 ili 0800 123 113, ili nas posetite u našim kancelarijama u Uzun Mirkovoj 3a/V.

Pročitaj sve

Plaćanje matičnih ćelija do 15 mesečnih rata

Banka matičnih ćelija In Scientia Fides nudi mogućnost plaćanja matičnih ćelija do 15 mesečnih rata

Plaćanje matičnih ćelija do 15 mesečnih rataBanka matičnih ćelija InScientiaFides nudi budućim roditeljima da ostvare jedinstvenu mogućnost čuvanja matičnih ćelija iz krvi pupčanika svoje bebe u periodu na 30. godina.

Usluga podrazumeva transport, obradu i krioprezervaciju matičnih ćelija na 30. godina po najvišim standardima, kao i samo slanje uzorka za potrebe lečenja, koje je takođe uključeno u cenu.

InScientiaFides je izlazeći u susret svojim klijentima iz Srbije ponudila mogućnost plaćanja matinih ćelija na rate bez kamate. Roditelji opciono mogu izabrati 12 ili 15 mesečnih rata, i prilikom potpisivanja ugovora, moraju se opredeliti za opciju koja im odgovara. Plaćanje se vrši oko mesec dana nakon porođaja, po dobijanju Izveštaja o krioprezervaciji, i isključivo ukoliko je uzorak podoban za čuvanje, pristupa se plaćanju. Ukoliko uzorak nije podoban za čuvanje, tačnije nije sterilan ili ima manje od 100.000 matičnih ćelija, roditelji su oslobođeni svih troškova. 

Za više informacija o čuvanju matičnih ćelija, kontaktirajte telefon 0800 123 113 ili 011 218 68 48, u periodu od 09-17 svakog radnog dana.

InScientiaFides – sa poverenjem u nauku

Pročitaj sve

Vreme i način transporta uzorka krvi pupčane vrpce

Vreme i način transporta uzorka krvi pupčane vrpce - jedan od presudnih faktora za kvalitet uzorkaVreme i način transporta uzorka krvi pupčane vrpce

Među evropskim propisima koji regulišu prikupljanje i rukovanje uzorkom krvi pupčane vrpce važna je DIREKTIVA 2004/33/CE koju primenjuje DIREKTIVA 2002/98/CE koja uspostavlja “standarde kvaliteta i bezbednosti za prikupljanje, testiranje, preradu, skladištenje i distribuciju ljudske krvi i njenih komponenti“; takođe, najviši nivo međunarodnog kvaliteta za biotehnološke laboratorije koje se bave preradom i skladištenjem pupčane krvi se postiže akreditacijom NETCORD/FACT koji opisuje najviši standard i smernice koje regulišu svaki aspekt poslovanja biotehnoloških laboratorija i procenjuje njihovu izvrsnost.

Navedeno evropsko zakonodavstvo nalaže da transport krvi i krvnih komponenti u svakoj fazi  mora da bude pod uslovima koji omogućavaju održavanje integriteta proizvoda, kroz dva osnovna aspekta transporta: vreme i način. U četvrtom izdanju priručnika za akreditaciju NETCORD/FACT tačka C7 (koja se odnosi na transport pupčane krvi) nalaže iste uslove I metode, zbog toga što je pupčana krv krvna komponenta.
Koji su važni koraci koji regulišu transport krvi pupčane vrpce koji se moraju poštovati, kao što je navedeno u zakonu?

Pročitaj sve

Autologna transplantacija matičnih ćelija

Autologna transplantacija matičnih ćelija prikupljenih iz pupčane vrpce

Transplantacija matičnih ćelija danas čini važnu realnost u lečenju hematoloških bolestiAutologna transplantacija matičnih ćelija i u regenerativnoj medicini. Od 1988 godine (prva transplantacija matičnih ćelija dobijenih iz pupčane vrpce) do danas, pupčana vrpca, zajedno sa koštanom srži i perifernom krvi, je postala glavni izvor matičnih ćelija za upotrebu u transplantaciji. Razlozi koji su doveli do sve većeg interesovanja za pupčanik kao izvor matičnih ćelija su sledeće:

* Nema rizika za donatora u momentu prikupljanja krvi;
* Nema etičkih problema u vezi sa prikupljanjem i skladištenjem uzorka;
* Lako skladištenje i očuvanje uzorka;
* Momentalna dostupnost u vreme potrebe;
* Manji rizik od mogućih infekcija latentnih virusa;
* Manji rizik od GVHD (sporedni efekat koji se javlja kod transplantacija);
* Ćelije su mlađe od onih koje su sadržane u odraslim tkivima (koštanoj srži i perifernoj krvi).

Zahvaljujući nezrelosti, ove ćelije imaju plastičnost koja je upotrebljiva u mnogim slučajevima, koje su čak i van konteksta hematoloških bolesti. Ova poslednja karakteristika, definisana kao multipotentnost, čini matične ćelije dobijene iz pupčane vrpce sposobne da formiraju ne samo hematopoetska tkiva (tkiva u krvi) već i epitela, endotela itd, zbog čega se ove ćelije mogu koristiti takođe i u regenerativnoj medicini.

Što se tiče transplantacije matičnih ćelija iz pupčane vrpce, alogena transplnatacija (gde su davalac i primalac različiti ljudi koji mogu ili ne moraju da imaju krvno srodstvo) se sada smatra rutinskom operacijom u lečenju krvnih poremećaja kao što su limfomi i mijelomi kako u pedijatriji tako i kod lečenja odraslih. Za razliku od alogenih transplantacija gde primalac dobija matične ćelije drugih osoba nakon pokazivanja kompatibilnosti, kod autologne transplantacije se koristi sopstvena krv pupčanika i ova praksa je tek u začetku, imajući u vidu da je do sada sačuvano malp autolognih uzoraka. U budućnosti se očekuje porast u ovoj vrsti tretmana zbog povećanja broja sačuvanih uzoraka.

Pročitaj sve

Matičnie ćelije za suprotstavljanje aplastičnoj anemiji

U SAD i Kini su u toku klinička ispitivanja za lečenje aplastične anemije pomoću matičnih ćelijaMatičnie ćelije za suprotstavljanje plastičnoj anemiji iz krvi pupčane vrpce. Već su postignuti dobri rezultati (izdati u časopisu Američkog društva za hematologiju-Blood Journal of American Society of Hematology), u međuvremenu, sličan eksperiment sprovodi tim japanskih naučnika na čelu sa dr.Hisashi Yamamoto, pri odeljenju za hematologiju u Toranomon bolnici u Tokiju, u saradnji sa katedrom za infektivne bolesti i transfuzijsku medicinu iste bolnice kao i sa Okinaka Memorial Institut za medicinska istrazivanja.

Evo kako je obavljena procedura: "Presadili su 2,50 x107 ćelija pupčane vrpce po kilogramu čoveka, od koga su 0,76 x105 ćelija tipa CD34+, na 12 ljudi sa teškim oblikom bolesti. Četvoro od njih su definisani kao u ozbiljnoj fazi bolesti, šestoro je bilo u kritičnom stanju a kod poslednje dvoje je bolest napredovala munjevitom brzinom. Pre transplatacije, lekari su tretirali pacijente fludarabinom i melfalanom, antitumorski lekovi, ukupna telesna radioterapija je preventivna terapija kako bi se sprečio GVHD (sporedni efekat koji se javlja kod transplatacija). Nakon nekoliko nedelja primena transplatacije matičnih ćelija pupčane vrpce se uspešno primila kod 11 od 12 pacijenata, tako da su na ovaj način dobili infuziju belih krvnih zrnaca, neutrofila i trombocita, neophodne za terapiju. Kod svih pacijenata konstatovana je stabilna transplatacija koja je postigla potpuni oporavak sa hematooške tačke gledišta. Testovi pokazuju da nove krvne ćelije potiču od matičnih ćelija iz krvi pupčanika i da se neutrofili vraćaju na normalan fiziološki nivo nakon prosečno 18 dana, a trombociti za 42 dana. Jedan pacijent je odmah pokazao imunološko odbacivanje transplatacije tipa HLA (Human Leukocyte Antigen) a drugi nakon tri godine. Oba pacijenta su pozitivno reagovala na ponovljenu transplataciju matičnim ćelijama iz krvi pupčanika. Ovakav problem se ne bi desio da su pacijenti koji su tokom života oboleli od aplastične anemije na rođenju sačuvali svoje/autologne matične ćelije. Sa ovim tipom ćelija lekari bi izbegli Graft Versus Host Diseases tipa I i II koji su imali pacijenti. Medjutim, ni u jednom slučaju nije došlo do tipa III i IV sa smrtonosnim posledicama koja je često slučaj kod transplatacija ćelija koštane srži".

Pročitaj sve

Prijavite se za newsletter

Budite u toku kad objavimo nove savete za mame i njihove najmilije.