Gubitak svesti i produženi QT sindrom

Gubitak svesti i produženi QT sindrom

Poremećaj sprovođenja impulsa u srčanom mišiću, medicinski poznat kao produženi Qt-sindromQT sindrom je bio jako čest uzrok gubitka svesti kod dece sa ovim poremećajem tokom plivanja.

Na žalost, na ovaj poremećaj se često ne misli što je evidentno iz studije objavljene od strane lekara sa Novog Zelanda gde je dijagnoza produženog QT sindroma jako često bila promašena.

Produženi QT sindrom je inače poznat po mogućnostima izazivanja po život opasnih aritmija te je ovaj poremećaj uvek potrebno imati na umu prilikom evaluacije osoba i dece sa poremećajem svesti.

 

Ekg

Slika EKG-a zapisa produženog QT intervala

Zvezdicom je obeležen prevremeni atrijalni impuls nakon koga je prisutna kompenzatorna pauza i sledeći sinusni impuls sa produženim i deformisanim QT intervalom (strelica).

0 komentara:

Prijavite se za newsletter

Budite u toku kad objavimo nove savete za mame i njihove najmilije.