Online shop

Kako ekran utiče na razvoj maternjeg jezika?

Maternji jezik je jezik koji osoba prvo nauči na najranijem uzrastu tj. jezik koji koristi u svakodnevnoj komunikaciji sa roditeljima. Neophodno je da dete dobro vlada maternjim jezikom kako bi počelo da uči drugi (strani) jezik. Međutim, iskustva logopeda u Srbiji i svetu pokazuju tendenciju u poslednjoj deceniji da deca koja provode duže vremena ispred ekrana kasnije progovaraju i kada progovore ne koriste maternji jezik. U našem društvu deca najčešće progovaraju na engleskom jeziku. Jezik i govor deca usvajaju komunicirajući sa odraslima iz svoje okoline. Kada se jezik usvaja korišćenjem tableta, televizora ili mobilnog telefona on je nekompletan, iskrivljen i nedovoljan za dvosmernu komunikaciju između deteta i odraslih.

 

To znači da dete koje je izloženo engleskom jeziku neće razumeti dešavanja u okolini, te komunikciju na maternjem jeziku. Za posledicu imamo dete koje ne razume šta se dešava u okruženju. Može da postane agresivno ili da se povuče u sebe. Pored toga dete koje uči jezik sa ekrana, najčešće ne može razviti rečenicu ili u potpunosti razviti jezik jer nije dovoljno stimulisano da komunicira. Jedini način za usvajanje jezika i govora je prirodna komunikacija koja se odvija između deteta i majke i koja počinje kada je beba u stomaku, kao i neposredno nakon rođenja deteta.  

 

Deca mlađa od tri godine koja provode sate ispred ekrana kasno progovaraju, imaju siromašan vokabular, nepravilno izgovaraju reči, nisu u mogućnosti da formiraju rečenicu, te izraze svoje misli i osećanja. Kasnije se ovo kašnjenje u govoru odražava na kognitivan i emotivn razvoj deteta. Pored toga detetova pažnja je rasuta, bez dovoljno strpljenja i interesovanja za događaje iz okoline.

Zavisnost od ekrana kod dece

 

Zavisnost od ekrana se razvija brzo, u roku od par nedelja. Korišćenje ekrana se savetuje posle 3. rođendana, i to ne duže od 30 minuta dnevno. Posebno je neophodno isključiti izloženost ekranu ukoliko dete ima poteškoće u usvajanju govor i jezika, te ukoliko je dete emotivno nezrelo ili se teže uklapa u vršnjačku grupu.

 

 

 

Ukoliko dete nije dobro savladalo maternji jezik i kasni za vršnjačkom grupom, savetuje se da se ne uvodi učenje stranog jezika i da se konsultuje logoped. Dete će uspešno savladati drugi jezik samo ukoliko samouvereno koristi maternji. Za decu koja ne odrastaju u dvojezičnoj (bilingvalnoj) sredini savetuje se da posle 3. godine započnu učenje stranog jezika. Ovo je najproduktivniji period kod dece za usvajanje novih veština i znanja. Dete staro 3 ili 4 godine je već savladalo osnove maternjeg jezika, ovladalo pravilnim gramatičkim oblicima i ima bogat fond reči. Neophodno je biti na oprezu i pratiti faze u razvoju maternjeg jezika. Svaka faza usvajanja jezika mora biti prisutna tokom odrastanja od gukanja preko bablinga pa sve do progovaranja. Plan za usvajanje drugog stranog jezika roditelji mogu sprovesti u saradnji sa logopedom

 

 

Dragana Filipović

logoped

www.lexis.rs

 

 

Kompletan asortiman proizvoda namenjen bebama možete pogledati i poručiti u našoj internet prodavnici Mama i Beba

  • Blaze igraliste sa 20 loptica (39281)

  • Paradiso tobogan za decu (30174)

  • Blaze auto Cheating Morph (39883)

Slični postovi

Vrtić, jezik, gluma, sportić...

Pet jezika ljubavi

Kada započeti učenje stranih jezika?

Kako ekran utiče na razvoj maternjeg jezika?

0 komentara:

Ostavi komentar

Prijavite se za newsletter

Budite u toku kad objavimo nove savete za mame i njihove najmilije.