Online shop

#auto

Nakon porođaja

Nakon porođaja

Čestitamo! Prošli stekli ste jedno od najznačajnijih životnih iskustava. Ukoliko je ovo vaše prvo dete, ćivot će vam se preokrenuti naglavačke! Važno je da date sebi malo vremena za prilagođavanje. Dobićete novu osobu u svom životu, nove uloge za vas i vašeg partnera, kao i promene na vašem telu na koje se treba navići.

• Fizičke promene
• Emotivne promene

Fizičke promene

Vaginalne izlučevine

Nekoliko nedelja nakon porođaja ćete imati vaginalne izlučevine. Te izlučevine su kombinacija materične obloge i krvi i zovu se „lochia“. Čest je slučaj da ova lučenja počinju i prestaju naizmenično, a u prvo vreme mogu sadržati i krvne ugurške. Izlučevine će vremenom opadati i postajati bledo roze i naposletku bele. Preporučuje se da koristite uloške pre nego tampone. Ukoliko imate jarko crveno, obilno krvarenje, za koje vam je potrebno više od jednog uloška po satu ili ukoliko primećujete krupne krvne ugruške, obratite se što pre lekaru.

Pročitaj sve

Auto sedišta za bebe

Kako odabrati odgovarajuće auto sedište za dete? 

Kod odabira auto sedišta važno je da auto sedište odgovara razvojnom stupnju deteta. Najčešći kriterijum za određivanje potrebne vrste auto sedišta je težina deteta. Ovo je od izuzetne važnosti, jer samo ako se dete vozi u primerenom auto sedištu, može biti i optimalno osigurano. Znači, preporuka je dete što duže voziti u auto sedištu niže grupe, sve dok to auto sedište ne preraste po težini ili visini.

Pročitaj sve

Faze porođaja

Faze porođaja

Postoje tri faze porođaja. Prva faza se dešava u trenutku kada počinje pravi porođaj do trenutka kada je grlić materice u potpunosti otvoren.
Druga faza je stupanj u kome se beba rodi. Treća faza prati rođenje  bebe i čini je izbacivanje placente.

• Prva faza
• Druga faza
• Treća faza
• Podsetnik u vezi porođaja


Prva faza
Prva faza porođaja je i najduža. Postoje tri stupnja prve faze.

• Rana ili latentna faza
• Aktivna faza
• Prelazna faza

Na kraju prve faze grlić materice je otvoren do 10 centimetara. Kod majki koje nisu ranije rađale ovaj stupanj obično traje 12 do 16 sati. Kod žena koje su već rađale prva faza traje 6 do 7 sati.

Pročitaj sve

4D-3D ultrazvuk

4D ultrazvuk
3D ultrazvuk primenjuje se za dijagnostiku u ginekologiji i ginekološkoj onkologiji. Njegova značajna uloga je u otkrivanju anomalija materice, analizi morfologije tumora materice i jajnika. Kolor Doppler 3D ultrazvuk daje informacije o prokrvljenosti organa i tumora genitalnog trakta koje se koriste za procenu potencijalnog maligniteta otkrivenih promena.
4D ultrazvuk se primenjuje u perinatologiji odnosno za praćenje trudnoće. Primenom 4D ultrazvuka prati se razvoj ploda od ranog perioda implantacije, analiza morfologije u prvom tromesečju, razvijanje ploda u drugom tromesečju kao i razvoj i ponašanje fetusa u trećem tromesečju trudnoće. Zbog visoke rezolucije slike 4D ultrazvuk omogućava otkrivanje i analizu razvojnih anomalija ploda.

3D ultrazvuk u ginekologiji
3D ultrazvuk u ginekologiji se primenjuje za analizu morfologije genitalnih organa. Njegova primena omogućava neinvazivnu dijagnostiku urodjenih anomalija materice.
Za precizno odredjivanje tipa anomalije koristi se posebna tehnika koja se zove 3DXI Multislice gde se struktura genitalnih organa analizira na serijskim presecima od po 0,5 mm, slično kao na skeneru ili magnetnoj rezonanci.
3D kolor Doppler ultrazvuk se primenjuje i za otkrivanje i ispitivanje tumora na genitalnim organima. Pored analize morfologije, ispituju se i krvni sudovi u samom tumoru i na taj način procenjuje rizik za malignitet.

Pročitaj sve
Nema proizvoda

Prijavite se za newsletter

Budite u toku kad objavimo nove savete za mame i njihove najmilije.