Online shop

#planiranje

Dijabetes mellitus tip 1

Klinička ispitivanja odavno su pokazala da dobra regulacija glikemije pre i u toku trudnoće (posebno prva 3 meseca) drastično smanjuje opasnost da se rodi beba sa urođenim manama. Nažalost, još uvek, 2/3 ženskih osoba sa dijabetesom neplanirano zatrudni što znatno povećava rizik da njihova beba ima problem. Stoga, briga o ženskim osobama sa dijabetesom koje mogu rađati obuhvata:

• Informisanje osoba koje su u generativnom periodu o rizicima da se neplanirana trudnoća završi nepovoljno zbog urođene mane ploda
• Korišćenje efikasne kontracepcije sve vreme osim kada se posle postizanja dobre glikoregulacije pokućava začeće. Ni jedno kontraceptivno sredstvo nije kontraindikovano kod žena sa dijabetesom a njihov izbor zavisi od individualne odluke.

Prevencija spontanih pobačaja i urođenih anomalija

Prevencija spontanih pobačaja i urođenih anomalija beba majki sa dijabetesom počinje pre zatrudnjivanja edukacijom i dobrom regulacijom dijabetesa. Ova dva cilja najbolje se ostvaruju timskim pristupom a tim uključuje:

• dijabetologa, internistu ili porodičnog doktora koji su dobro uvežbani za lečenje dijabetesa,
• akušera koji je vešt u vođenju rizičnih trudnoća,
• diabetesne edukatrore (sestre, dijetetičare, socijalane rednike i druge)
• samu ženu sa dijabetesom koja mora biti najaktivniji deo tima koji od ostalih članova tima traži smernice i pomoć kako bi ostvarila svoj cilj, zdravu trudnoću i novorođeče.

Specifični ciljevi lečenja

Primarni cilj pripreme za začeće je najbolja moguća glikoregulacija. Ispitivanja su pokazala da HbA1c koji je oko 1% iznad normalnog nije povezan sa spontanim pobačajima i urođenim manama. Ipak treba postići najmanju moguću vrednost HbA1c pre trudnoće i u prvom trimestru koja neće dovesti do prevelikog rizika od hipoglikemije majke. Da bi se ovaj cilj ostvario samokontrola je nezamenljiva.

Pročitaj sve

Dijabetes tipa 2

Kada žena koja ima tip 2 dijabetesa poželi potomstvo, pre svega mora imati u vidu da bebe žena sa dijabetesom imaju veći rizik za urođene mane a i ona sama izložena je povećanom riziku od pobačaja.

Ipak, važno je da zna da dobra priprema pre trudnoće i nega u toku trudnoće pomenute rizike znatno smanjuje.

Najvažnije je da žena ne zatrudni dok glikoregulacija ne bude idealna. To podrazumeva dobru kontracepciju pre planirane trudnoće. ADA (američka Asocijacija za dijabetes) savetuje da nivo HbA1c bude manji od 7% pre zatrudnjivanja ali većina doktora voli da nivo ovog parametra regulacije dijabetesa bude što bliži 6%
Pre zatrudnjivanja treba isključiti sve lekove za koje se ne zna kako deluju na trudnoću. To važi i za većinu tableta koje se koriste za lečenje dijabetesa pa je najbolje pre zatrudnjivanja započeti insulinsku terapiju.

Kako dijabetesne komplikacije loše utiču na ishod trudnoće ali i obrnuto potrebno je pre trudnoće uraditi test na uobičajene komplikacije dijabetesa. Potrebno je testirati mokraću na mikroalbuminuriju, pregledati očno dno kroz široku zenicu, uraditi EKG, pregled perifernih krvnih sudova i neurološki pregled.

Pročitaj sve
Nema proizvoda

Prijavite se za newsletter

Budite u toku kad objavimo nove savete za mame i njihove najmilije.