Online shop

#rizici

Šta je SCA test?

SCA test ili Prenatalni screening za fetalne aneuploidije prepoznat je i opisan u nacionalnim vodičima evropskih zemalja. Mnoge tehnike screeninga korektno su korišćene za procenu rizika od hromozomskih i genetskih anomalija kod fetusa. Za obavljanje prednatalne dijagnoze često postoji precizna indikacija o patologijama koje treba dijagnostikovati. Ta se indikacija temelji na različitim epidemiološkim i genetskim faktorima ili pak onima proizišlima iz prethodnih prednatalnih screeninga.Ovaj inovativni program ima mogućnost vrlo artikuliranih i diferenciranih proračuna, a sastoji se u tome da prati kompletan screening preko metoda matematičkih analiza, toliko sofisticiranih da omogućuju:

1. praćenje morfobiometričkog screeninga u prvom tromesečju trudnoće preko ehografske valuacije do tri biometrijska parametra (Crown-Rump Lenght, translucentnost potiljka i frekvenciju fetalnih otkucaja srca) i do tri morfološka markera
2. izvođenje izračuna rizika u prvom tromesečju limitiranih biohemijskim parametrima beta-hCG i PAPP-A
3. izvođenje kombinovanog biohemijskog/biofizičkog izračuna u prvom tromesečju trudnoće

Pročitaj sve

Kratki pregled metoda potpomognute oplodnje

Dijagnostička obrada je učinjena, kompletno su obrađena oba partnera.
Kod muškog partnera ustanovljene su određene promene u spermogramu (kvalitativna i kvantitativna analiza ejakulata), a kod žene je ustanovljeno nešto od sledećega: smanjena funkcija žutog tela (čiji hormon podržava opstanak trudnoće), neka anatomska prepreka na putu oplodnje ili upala nekog od spoljašnjih ili unutaršnjih polnih organa.


Svaki od navedenih razloga znači i primenu određenog postupka potpomognute oplodnje, a uz to je još važno i doba žene, trajanje neplodnosti, motivisanost, cena postupka, itd.
Šta nam je, dakle, na raspolaganju?
Pre svega je eventualnu polno prenosivu infekciju potrebno lečiti antibioticima (sistemski, per os, i lokalno, u vidu vaginaleta ili krema. Obavezno se leče oba partnera), a eventualnu anatomsku prepreku na nekom nivou polnog puta kod žene potrebno je hirurški rešiti. Neki od loših nalaza spermograma delomično se mogu popraviti uz npr. prestanak pušenja, konzumiranjem zdravih namirnica i slično, no eventualna poboljšanja su minimalna.


Ukoliko se radi o smanjenoj funkciji žutog tela, može se započeti sa stimulacijom ovulacije.

Pročitaj sve

Rizici za rani nastanak karijesa kod dece

Rizici za rani nastanak karijesa kod dece: jedno zanimljivo istraživanje

Grupa istraživača u Jugoistočnoj Aziji je napravila jedan obiman rad na temu - kakvi faktori rizika od strane majke mogu biti uzročnici ranog karijesa kod male dece. Praćena je grupa od 495 malene dece od rođenja do 18 meseci starosti, a njihove majke su kontrolisane od drugog trimestra trudnoće pa nadalje.

 

Pročitaj sve
Nema proizvoda

Prijavite se za newsletter

Budite u toku kad objavimo nove savete za mame i njihove najmilije.