#tikovi kod dece

Tik poremećaji

Tikovi su nevoljni, brzi, ponavljajući i neritmički motorni pokreti, koji ne služe jasno utvrđenom cilju. Oni se najčešće javljaju u predelu glave i lica, a u najtežim slučajevima mogu zahvatiti gotovo čitavo telo kada govorimo o, tzv. maladie des tics. Izvestan broj dece ima i glasovne tikove koji se mogu javiti samostalno ili u kombinaciji sa motornim tikovima.

Jednostavni motorni tikovi se javljaju u vidu iznenadnih, brzih kretnji pojedinačnih mišićnih grupa, za šta su najbolji primeri žmirkanje, pućenje usana, plaženje jezika, trzaji glave, „izvijanje“ ramena, grimasiranje, škljocanje zubima, itd. U malom broju slučajeva, motorni tikovi proizvode samoozleđivanje kod dece koja stalno grizu jezik ili usnu. Složeni motorni tikovi, za razliku od prethodnih, javljaju se kao ponavljani obrasci kretnji koje uključuju veći broj mišićnih grupa. Deca koja imaju ovakvu vrstu tikova mogu ljuljati glavu s jedne na drugu stranu, ili je uporno okretati desno – levo. Veliki broj dece ima i kreveljenje, skakanje, ponavljano doticanje nekog dela tela, „njuškanje“ predmeta ili dela tela, „tapkanje“ nogama, izvijanje trupa. Dete može satima ispisivati isto slovo ili neku reč, ili može uporno cepati sveske ili knjige.

Jednostavni glasovni tikovi su, takođe, vrlo raznoliki: može se raditi o besmislenim zvucima koje dete ponavljano produkuje, ali može da se radi i određenoj vrsti reči. Ovakav tip tikova se može dijagnostikovati u vidu nakašljavanja, „pročišćavanja“ grla, roktanja, šmrkanja, podvriskivanja, „pucketanja“ jezikom. Nekada deca ponavljaju izraze poput „uh uh“ ili „eee“. Određeni broj dece u sklopu kliničke slike imaju i izgovaranje bezobraznih reči  (koprolalija), dok drufa deca uporno ponavljaju tuđe reči.

Pročitaj sve

Prijavite se za newsletter

Budite u toku kad objavimo nove savete za mame i njihove najmilije.