#vadjenje krvi iz pete

Šta je Gatrijev test?

Skrining test na fenilketonuriju se radi u cilju ranog otkrivanja oboljenja, a u cilju što ranijeg početka terapije.Šta je Gatrijev test?
Rano dijagnostikovanje i rana primena terapije sprečavaju oblik mentalne zaostalosti koji moraju biti identifikovani i za koje pravilan tretman mora biti pokrenut u prvih nekoliko dana života, odnosno ako se ne primjni rana terapija dete će oboliti od nepovratnog oštećenja mozga i dolazi do mentalne retardacije.

Testovi za skrining na fenilketonuriju

U upotrebi su test inhibicije bakterijskog rasta po Guthrieu, fluorometrijsko i  enzimatsko-kolorimetrijsko (Quantase) određivanje koncentracije fenilalanina. U novije vreme koristi se i tandemska spektrometrija masa. Granična normalna vrijednost jeste 4 (Guthrie test) odnosno 2 mg/dL (fluorometrijski i enzimatsko-kolorimetrijski).
Pri uzimanju uzorka dete treba biti starije od 48 sata (ako se primjenjuje Guthrie test  bolje 72 sata), a po mogućnosti mlađe od 7 dana.  Bitno je da dete prethodno jede barem 48 sati.

Pročitaj sve

Prijavite se za newsletter

Budite u toku kad objavimo nove savete za mame i njihove najmilije.