Online shop

#vaspitanje

Negovаnje i rаzvijаnje nаvikа kulturnog ponаšаnjа

Izgledа dа se nа nаvike kulturnog ponаšаnjа nаjmаnje obrаćа pаžnjа.  Neki kаžu: „Nećemo od dece, vаljdа, od mаlenа stvаrаti drvene lutke". drugi misle: „Imа vremenа, u životu će nаučiti kаko dа se ponаšа". Imа i tаkvih koji kulturno ponаšаnje smаtrаju zа mаlogrаđаnsku predrаsudu. Mislim dа ćemo se složiti u tome dа su svа tri ovа mišljenjа pogrešnа.

Pročitaj sve

Bumerang roditeljskog ponašanja

Onako kako se vi ponašate prema detetu – dete će se ubrzo ponašati prema vama. Izađite iz začaranog kruga. Budite dobar model za kopiranje.

Većina roditelja voli da se hvali kako u svojoj porodici neguje odnose poverenja i ravnopravnosti između dece i roditelja. Pa ipak, svima su poznate situacije kada dete pita: Zašto ja ne mogu a ti možeš… (da pušim, gledam duže TV, lažem…) a roditelj odgovora: Drugo sam ja......

Pročitaj sve

Šta im ne smemo reći

Roditelji žele da vaspitanjem omoguće detetu da usvoji pravila, misli samostalno, bude odgovorno i uspešno i stekne za život poželjne osobine, ali u tom nastojanju mogu da postignu sasvim suprotno.Vaspitanje dece

U čemu roditelji greše?

Roditelji koriguju ponašanje deteta da bi ga naučili koje društvene norme treba da prihvati, dopuštajući mu da neke stvari radi, a neke ne. U tom nastojanju neki mu upućuju pretnje ili ga plaše, govoreći mu kako će prestati da ga vole, ili će ga napustiti, „ubiti od batina", ili „zadaviti". 

Pročitaj sve

Prijavite se za newsletter

Budite u toku kad objavimo nove savete za mame i njihove najmilije.