Online shop

Kliničke karakteristike babinja

Mnoge žene, odmah posle porođaja imaju osećaj hladnoće i drhtanja.Kliničke karakteristike babinja Ovaj osećaj brzo iščezava i, osim u retkim slučajevima, nema nikakve veze sa infekcijom. Objašnjava se prodiranjem stranih belančevina u krvotok majke. Kod izvesnog broja babinjara, neposredno posle porođaja i nekoliko prvih dana babinja, zapaža se lako usporenje pulsa, koje izuzetno može biti i do 50 u minuti. Ova bradikardija je prolaznog karaktera i bez posebnog značaja.

Dešava se da je temperatura prva 24h nešto povišena, Međutim, ako ona ne pređe 38 i ako je kratkotrajna, ne smatra se zabrinjavajućom. Osim toga, zapaženo je i smatra se normalnim da se babinjare obilno znoje. Ta hipersekrecija znoja se naročito ispoljava kod dobrih dojilja i objašnjava se sličnim embrionalnim poreklom mlečnih i znojnih žlezda i jednakim odgovorom na iste hormonske uticaje.
U psihičkom pogledu normalne babinjare su smirene i zadovoljne.

 

Babinje pranje (lohije)

 

Lohije se javljaju već od prvog dana i predstavljaju odliv iz materice babinjare. U početku, taj je odliv prilično obilan i krvav i gotovo u potpunosti sastavljen iz krvnih elemenata sa primesom oljuštenih decidualnih komadića, mikroskopskih delova posteljičnih čupica i ovojaka – lochia cruenta.

 

Iz dana u dan sve je manje krvnih elemenata, a sve više seroznog transudata, pa se lohije bistre i njihov sastav postepeno menja. Nekoliko dana po porođaju postaju najpre krvavo-serozne da bi uskoro postale potpuno serozne. U njima u to vreme preovlađuje transudat iz krvnih sudova uterusa sa sve manje eritrocita – lochia serosa.

 

Nadalje lohije postaju oskudnije i sa sve većom primesom leukocita, pa su oko desetog dana žućksto bele – lochia alba. Kasnije, lohije su sve gušće i oskudnije po količini i pri kraju babinja potpuno nestaju.

 

Već od prvih dana po porođaju u lohijama se mogu naći kao saprofiti mnogobrojne bakterije banalne ubikvitame flore. Lohije normalno imaju otužan miris. Ako smrde, to je znak da je došlo do prodiranja patogenih bakterija u njih ili usled transformacije u patogene na unutrašnjim polnim organima dotle prisutnih saprofitnih mikroorganizama. Dakle nastala je intrauterina pospartarlna infekcija. Do intrauterine infekcije može doći i ako nastupi zastoj u oticanju lohija iz uterusa i njihovo zadržavanje u njegovoj šupljini.Takva infekcija, između ostalog praćena je bolovima u donjem delu trbuha i povišenom temperaturom. U takvoj situaciji materica zaostaje u involuciji, a opšte stanje babinjare je poremećeno – temperatura, jeza i drhtavica

Lečenje se sastoji u otklanjanju uzroka zadržavanju lohija i u davanju uterotonika i antibiotika.

Rad creva u babinjama

Odmah posle porođaja, odnosno nekoliko prvih dana babinja, zbog dekompresije u trbušnoj duplji, kod znatnog broja babi nj ara postoji privremena prolazna hipotonija creva koja dovodi do kratkotrajne opstipacije. Tome u prilog ide i pritisak koji velika čvrsta materica, koja prije nego involuiše, vrši na završne delove debelog creva, odnosno na sigmu i rektum. Ovo stanje kod izvjesnog broja žena sponatano se normalizuje te mnoge od njih nekoliko dana po porođaju dobijaju stolicu i bez ikakve intervencije.

Kod drugih, pak, babinjara do toga ne dolazi, te mnoge od njih ne dobijaju spontano stolicu. U takvim slučajevima, ako međica babinjare nije šivena, potrebno je trećeg dana babinja ženi dati neko laksantno sredstvo ili je klistirati. Obično je dovoljno jedno davanje laksantnih sredstava ili klistira, jer se funkcija creva brzo normalizuje. Od laksantnih sredstava najbolje je dati 1 ili 2 kašike parifinskog ulja ili ricinusa. Gorka so se ne sme davati babinjarama koje doje, jer ona, zbog toga što oduzima tečnost iz organizma, nepovoljno utiče na laktaciju.
Ako je međica šivena klizma se daje petog dana babinja. Kasnije, tonus, peristaltika i rad crva se normalizuje, te se i stolica uskoro uredi.

Funkcija mokraćne bešike u babinjama

Kao i sa crevima slično se dešava i sa izvodnim mokraćnim organima. Naime, posle porođaja Često nastupa atonija uretera i mokraćne bešike, što sa porođajnom traumom i nagnječenjem sfinktera i izvodnog mokraćnog kanala, ponekad, prolazno oteža ili onemogući spontano mokrenje. To dovodi do retencije mokraće prepunjenosti bešike. Neophodna je kataterizacija. Osim toga, korisno je davati parenteralno prostigmin radi toniziranja mišića bešike.
Nega babinjare

Posle porođaja porodilja ostaje još 2 do 4 sata u porodilištu pod neposrednom kontrolom lekara i babice. Ovo je važno zbog toga što kod nje za to vrijeme može da nastupi profuzno i po život opasno krvarenje iz uterusa. Dok je babinjara u porodilištu, ljekar treba povremeno da kontroliše visinu dna i retrakciju uterusa opipavanjem uterusa, spolja preko trbušnog zida. Za to vrijeme treba takođe da kontroliše na svakih 15 minuta učestalost i kvalitet pulsa porodilje, a nešto rjeđe, za prva dva sata po porođaju, treba da kontroliše i vrednost krvnog pritiska.
Posle toga vremena opasnost od atoničnog krvarenja se bitno smanjuje, te se babinjara prevozi iz porodilišta i stavlja u postelju, ali su ljekar i babica dužni da je i dalje kontrolišu, jer se krvarenje, mada izuzetno, može i kasnije javiti. Prije nego što se stavi u postelju, babinjari se operu spoljni polni organi i preko njih stavi sterilan uložak od vate umotane gazom. Spoljni polni organi peru se sterilnom vatom natopljenom u slab rastvor nekog dezinfekcionog sredstva. Ukoliko postoji šav na medici, nezi polnih organa babin jare kasnijih dana babinja za sve vrijeme dok rana ne zaraste treba obratiti posebnu pažnja. Posle svakog zapiranja treba osušiti ranu na medici sterilnim komadićima gaze i zaprašivati je tankim slojem sulfonamidskog praška ili praha nekog antibiotika. Posle toga, na ranu međice i spoljne polne organe treba staviti sterilan uložak vate omotan sterilnom gazom. U principu svaku babinjam treba zapirati bar dva puta dnevno, izjutra i uveče. Osim toga, naročito babinjare sa Šavom na medici, treba zapirati posle svakog obavljanja male i velike nužde. Kao što smo pomenuli, babinjara se naročito prvih dana babinja obilno znoji. Zvog toga ona treba da kupanjem održava čistoću svoje kože. Dok je u postelji, treba je kupati vlažnim peškirima i sapunom svakog dana. Čim počne da ustaje, babinjara se može kupati pod tušem, a kasnije, posle prvih dana babinja, kad se oticanje lohija smanji i zarastu rane na medici, babinjara se može kupati i u kadi, koja mora biti izvanredno čista. Prije svakog podoja babinjara mora da mlakom vodom i sapunom opere ruke, a takode i dojke i da ih prosuši.
Gimnastika u babinjama

Gimnastika u babinjama potrebna je iz više razloga: zdravstvenih, funkcionalnih i estetskih. Zdravstveni razlozi uslovljeni su prevencijom kardiovaskularnih i plućnih komplikacija, prvenstveno tromboze koja se može javiti kod babinjare u vanskim sudovima male karlice i donjih ekstremiteta. Gimnastikom se u to vrijeme poboljšava cirkulacija u krvnim sudovima celokupnog organizma, pa i ugroženih regiona, i pojačava ventilaciju u plućima, što je od posebnog značaja, ne toliko u normalnom koliko u patološkom puerperijumu. U babinjama takode treba voditi računa da se povrati normalna figura žene i da se ojača snaga njenih mišića. Ovo je potrebno ne samo iz estetskih već i iz funkcionalnih razloga, jer mlitavost trbušnih mišića favorizuje spuštanje trbušnih organa u niže delove trbušne duplje, odnosno
dovodi do gastroenteroptoze sa svim njenim posljedicama. Zbog toga je veoma važno da trbušni mišići posle porođaja povrate svoj pregravidni tonus. To se postiže gimnatičkim vežbama sa kojima treba početi prvih dana po porođaju, dok je još babinjara u postelji i nastaviti kasnije, kad počne da ustaje iz kreveta. Vežbe treba da su sistematske i svakodnevne. One se uglavnom sastoje u pregibanju i opružanju trbušnih i leđnih mišića i mišića nogu. Da bi se sprečilo popuštanje potrbušine i pomogo formiranje figure babinjare, osim gimnastičkih vežbi, preporučuje se i nošenje pojasa koji stegne potrbušinu i pomaže trbušni zid u držanju trbušnih organa i odolevanju intraabdominalnom pritisku.

Ustajanje u babinjama
Sa ustajanjem babinjare iz postelje ne treba ni odugovlačiti niti preuraniti. U međuvremenu, dok ne ustaje iz kreveta, babinjara treba da se kreće u postelji i čak da vrši odgovarajuće gimnastičke vežbe. Uz pomoć babice ona može da za vrlo kratko vrijeme ustane iz postelje već prvog ili drugog dana po porođaju radi obavljanja fizioloških potreba. Ustajanje ne sme da bude zamorno za porodenu ženu. Zbog toga je ipak najbolje ako babinjara prva dva dana ostane u postelji, a počne da ustaje treći dan po porođaju. Jasno je da to važi za babinjare koje su imale normalan porođaj sa babinjama bez komplikacija i koje nemaju na medici rane od većih rascjepa i većih epiziotomija. Ako je u toku porođaja urađena obična epiziotomija ili je na medici nastao manji rascjep koji je ušiven, onda sa ustajanjem babinjare takode ne treba odugovlačiti. Drukčija je situacija, međutim, ako su u porođaju nastupile velike rupture, ili je načinjena opsežna epiziotomija. Tada sa ustajanjem babinjare ne treba žuriti. Takvim se ženama ustajanje dozvoljava tek petog ili šestog dana, pošto se ustanovi da je šav na medici zarastao i pošto babinjara spontano ili pomoću laksantnih sredstava dobije stolicu. Ukoliko postoje druge, znatnije komplikacije, bilo da su praćene povišenom temperaturom ili da protiču bez. febrilnosti žene, ljekar odlučuje dokle će babinjara ostati u postelji. Rano ustajanje babinjare i gimnasičke vežbe koje izvodi još u postelji odlična su predohrana protiv plućnih komplikacija, tromboflebitisa i embolije.

Ishrana u babinjama
Prvih dana po porođaju babinjara treba da uzima lako svarljivu, preicžno laktovcgctabilnu hranu bogatu vitaminima. U to vrijeme, osim mleka, kuvanog griza, sutlija, pudinga i kremova, porodilja može da uzima pire od krompira, kuvano živinsko i teleće meso, mlad sir, sveže voće, kompote i drugu slučnu hranu. Od četvrtog dana babinja pa nadalje, babinjara, ukoliko ne postoje posebni razlozi protiv toga, postepeno prelazi na običnu ishranu. Babinjara koja doji dovoljno je ako sa hranom unosi 11 800 do 12 000 J dnevno. Ako je prije ili u toku porođaja ili u babinjama pokazala znake toksemije, onda joj treba za izvjesno vreme, dok se stanje njenog zdravlja porpuno ne normalizuje, ograničiti unošenje soli i masti i hraniti je pretežno ugljenim hidratima. Dijetalnu ishranu po uputstvu nadležnog lekara traba da uzimaju i babinjare koje pate od neke ozbiljnije bolesti, kao sto su dijabetes, bubrežna oboljenja, hipertenzija i druge.
Već od prvog dana po porođaju svakodnevno kod babinjare treba da se kontroliše njeno opšte stanje, uključujući njen izgled, boju kože i vidljivih sluznica, telesna temperatura, puls, disanje i drugo. Osim toga, svakog dana treba pregledati dojke, videti da li su nabrekle, kakav je venski crtež na njihovoj koži, da li je mlečnost zadovoljavajuća, zatim da li se dojke prazne posle podoja i ima li u njima osetljivih mjesta i tvrdina. Treba pregledati bradavice i na njima potražiti eventualne prskotine koje mogu da posluže kao vratnice infekcije. Takode, treba odrediti visinu dna uterusa i ustanoviti brzinu njene involucije. Veoma je važno opipati trbuh babinjare, a naročito njegove donje partije i ustanoviti da li je mekan i neosetljiv. Na kraju pregleda treba pogledati spoljne polne organe i videti količinu, boj\i i miris lohija, kao i stanje ušivenih rana na međici.
U normalnim babinjama, osim nege koja se pruža babinjari, nije potrebna nikakva terapija. Izuzetno i u takvim slučajevima, može se nekoliko dana po porođaju ubrzati involucija uterusa davanjem tri puta dnevno po 15 do 20 kapi ekstraktuma sekale cornuti, ili nekog sličnog preparata (ergotan tablete 3 dana izjutra i uveče po jedna tableta pod jezik).

 

Kompletan asortiman proizvoda namenjen bebama možete pogledati i poručiti u našoj
internet prodavnici 
MAMA I BEBA

Slični postovi

Joga za trudnice

Trudnice NE u solarijum

Edukativne radionice za trudnice

Trudnice, plivajte i uživajte

0 komentara:

Ostavi komentar

Prijavite se za newsletter

Budite u toku kad objavimo nove savete za mame i njihove najmilije.