Online shop

Dijabetes mellitus tip 1

Klinička ispitivanja odavno su pokazala da dobra regulacija glikemije pre i u toku trudnoće (posebno prva 3 meseca) drastično smanjuje opasnost da se rodi beba sa urođenim manama. Nažalost, još uvek, 2/3 ženskih osoba sa dijabetesom neplanirano zatrudni što znatno povećava rizik da njihova beba ima problem. Stoga, briga o ženskim osobama sa dijabetesom koje mogu rađati obuhvata:

• Informisanje osoba koje su u generativnom periodu o rizicima da se neplanirana trudnoća završi nepovoljno zbog urođene mane ploda
• Korišćenje efikasne kontracepcije sve vreme osim kada se posle postizanja dobre glikoregulacije pokućava začeće. Ni jedno kontraceptivno sredstvo nije kontraindikovano kod žena sa dijabetesom a njihov izbor zavisi od individualne odluke.

Prevencija spontanih pobačaja i urođenih anomalija

Prevencija spontanih pobačaja i urođenih anomalija beba majki sa dijabetesom počinje pre zatrudnjivanja edukacijom i dobrom regulacijom dijabetesa. Ova dva cilja najbolje se ostvaruju timskim pristupom a tim uključuje:

• dijabetologa, internistu ili porodičnog doktora koji su dobro uvežbani za lečenje dijabetesa,
• akušera koji je vešt u vođenju rizičnih trudnoća,
• diabetesne edukatrore (sestre, dijetetičare, socijalane rednike i druge)
• samu ženu sa dijabetesom koja mora biti najaktivniji deo tima koji od ostalih članova tima traži smernice i pomoć kako bi ostvarila svoj cilj, zdravu trudnoću i novorođeče.

Specifični ciljevi lečenja

Primarni cilj pripreme za začeće je najbolja moguća glikoregulacija. Ispitivanja su pokazala da HbA1c koji je oko 1% iznad normalnog nije povezan sa spontanim pobačajima i urođenim manama. Ipak treba postići najmanju moguću vrednost HbA1c pre trudnoće i u prvom trimestru koja neće dovesti do prevelikog rizika od hipoglikemije majke. Da bi se ovaj cilj ostvario samokontrola je nezamenljiva.

• Treba naučiti principe zdrave ishrane i prdržavati se rasporeda obroka
• Treba dobro uvežbati samomerenje glikemije
• Treba znati prepoznati i lečiti hipoglikemiju (kako sama žena sa dijabetesom tako i njihova porodica)
• Napraviti plan fizičke aktivnosti i sprovoditi ga
• Razviti tehnike kojima će se umanjiti stres

Neophodna ispitivanja

Diabetesna retinopatija, nefropatija, autonomana neuropatija (posebno gastropareza) i koronarna bolest mogu uticati na ishod trudnoće. Stoga će lekarska ispitivanja prevenstveno biti usmerene ka:
• Merenju krvnog pritiska uz testove za postojanje ortostatske hipotenzije (pad krvnog pritiska koji se javlja prilikom uspravljanja tela)
• Pregledu očnog dna kroz široku zenicu
• Kardiovaskularnom pregledu radi ispitivanja postojanja koronarne i periferne vaskularne bolesti. Ako postoji sumnja na oboljenje koronarnih arterija, pre zatrudnjivanja treba uraditi testove opterećenja
• Neurološkom pregledu kako bi se tražili znaci autonomne neuropatije

Od laboratorijskih analiza koje pomažu da bi se odredio kvalitet glikoregulacije ili postojanje kasnih komplikacija treba uraditi:
• HbA1c
• Kreatinin u cirkulaciji i količinu proteina koje se gube mokraćom. Kod gubitka proteina većeg od 190 mg/24h postoji povećan rizik za pojavu hipertenzije u trudnoći. Osobe koje imaju gubitak proteina veći od 400 mg/24h u opasnosti su od slabijeg intrauterinog rasta ploda. Nema specifične terapije ali potencijalne trudnice treba da budu informisane o rizicima. ACE inhibitori se ne uzimaju u toku trudnoće i ova ispitivanja rade se tek kad se ovi lekovi isključe iz terapije
• Određivanje TSH i slobodnog tiroksina radi se jer je oko 5-10% žena sa tipom 1 dijabetesa ima skriveni hiper ili hipotireoidizam.
• Drugi testovi rade se po potrebi, prema odluci ordinirajućeg doktora

Ciljevi glikoregulacije

Da bi HbA1c bio u zadovaljavajućem opsegu insulinska terapija mora dovesti do zadovoljavajućih glikemijskih profila. Merenjem kapilarne krvi glikemija pre obroka treba da bude 4,4-6,1 mmol/l a 2 sata posle obroka manja od 8,6 mmol/l. Ako se prate vrednosti iz venske krvi ili je glukomer prema njima baždaren pre obroka glikemija treba da bude 3,9-5,6 mmol/l a 2 sata posle obroka manja od 7,8 mmol/l.

Diabetesne komplikacije

Diabetesna retinopatija može se pogoršati u toku trudnoće. Rizici se mogu umanjiti postepenim postizanjem dobre glikoregulacije kao i laserskom fotokoagulacijom pre zatrudnjivanja. U toku trudnoće treba redovno pratiti stanje retine.

Hipertenzija se često javlja udružena sa dijabetesom tip 2. Osobe sa tipom 1 dijabetesa obično hipertenziju imaju povezanu sa dijabetesnom nefropatijom. Hipertenzija povezana sa trudnoćom potencijalni je problem trudnica sa dijabetesom i to je veći rizik ako je proteinurija veća od 190 mg/24h. Agresivno lečenje hipertenzije preproručuje se ali žene koje žele da zatrudne ne smeju uzimati ACE inhibitore, beta blokere i diuretike.

Diabetesna nefropatija (proteinurija veća od 190 mg/24h) može se pogoršati u trudnoći. Ako postoji incipijentna bubrežna insuficijencija (klirens endogenog kreatinina manji od 50% od normalnog), 40% trudnica sa dijabetesom dobiće trajna pogoršanja bubrežne funkcije. Kod manje odmaklih oštećenja bubrežne funkcije pogoršanja mogu biti privremena.

Neuropatija, posebno autonomna (ispoljava se gastroparezom, smetnjama sa mokrenjem, neprepoznavanjem hipoglikemije, ortostatskom hipotenzijom) može komplikovati brigu o trudnoći osobe sa dijabetesom. Periferna neuropatija može se pogoršati u toku trudnoće (posebno sindrom karpalnog tunela)

Kardiovaskularna oboljenja, ako se ne leče, povezana su sa povećanom smrtnošću tokom trudnoće. Pre planirane trudnoće treba uraditi sva potrebna ispitivanja i po potrebi hiruršku revaskularizaciju srčanog mišića.

Kako se ponašati po završetku trudnoće sa gestacionim dijabetesom

• Uvek doktorima koji kasnije brinu o vašem zdravlju recite da ste imali gestacioni dijabetes
• Testirajte se na dijabetes 6-12 nedelja po porođaju a zatim na 1-2 godine
• Dojite vašu bebu jer to smanjuje rizik da se dobije tip 2 dijabetesa
• Recite vašem doktoru ako planirate narednu trudnoću
• Pokušajte da u toku 6-12 meseci postignete težinu koju ste pre trudnoće imali (ako to nije moguće, radite da skinete 5-7% telesne težine i to očuvate)
• Hranite se zdravo, voćem i povrćem prvenstveno, ribom, posnim mesom, integralnim žitaricama i hlebom od celog zrna, obranim mlekom i sirom od njega. Neka vam voda bude omiljeno piće
• Uzimajte manje porcije zdrave hrane
• Bavite se fizičkom aktivnošću duže od 30 minuta bar 5 dana nedeljno, što pomaže da se sagore kalorije i pospeši gubitak telesne težine
• Hranite vašu bebu tako da ima normalnu telesnu težinu i raste i razvija se pravilno
• Obavestite doktora koji brine o zdravlju vaše bebe da ste imali gestacioni dijabetes
• Recite svom detetu, kad bude vreme, o njegovom riziku za dijabetes
• Naučite svoje dete da se zdravo hrani i bude aktivno više od 60 min dnevno.
• Kao porodica prihvatite zdrav stil života. Stimulišite članove svoje porodice da se zdravo hrane i budu fizički aktivni
• Ograničite gledanje TV-a i video igre na 1-2 sata dnevno maksimalno.

Autor: Diabetes.rs

 

Kompletan asortiman proizvoda namenjen bebama možete pogledati i poručiti u našoj internet prodavnici Mama i Beba

  • Kolica Luna Black&Red (10020801800)

  • Kolica za bebe Luna (10020801737)

  • Kolica Luna Grey (10020801843)

Slični postovi

Dijabetes tipa 2

Dijabetes kod dece

0 komentara:

Ostavi komentar

Prijavite se za newsletter

Budite u toku kad objavimo nove savete za mame i njihove najmilije.