Online shop

Rh negativna krvna grupa i trudnoća

Rezus senzibilizacija
Ljudi mogu pripadati jednoj od četiri krvne grupe- A, B, AB i O- koje se nalaze u crvenim krvnim zrncima (eritrocitima).  Postoji još jedna važna razlika u ljudskojRhD krvi koja se zove rezus faktor, koji se takođe nalazi u crvenim krvnim zrncima. Ljudi koji su rezus pozitivni imaju supstancu poznatu kao D antigen na površini svojih crvenih krvnih zrnaca - za njih se kaže da su RhD-pozitivni. Ljudi koji su rezus negativni nemaju D antigen u njihovim krvnim zrncima - oni su RhD-negativni.  Krvne grupe i rezus faktori se nasleđuju od roditelja.

Prva trudnoća
Tokom trudnoće i porođaja rezus faktor D može da odigra značajnu ulogu kada RhD-negativna majka nosi RhD-pozitivnu bebu. Do toga može da dođe jedino kada je otac bebe RhD-pozitivan - ali neće sva deca koja imaju RhD-pozitivnog oca biti RhD-pozitivna. Tokom trudnoće placenta se ponaša kao barijera između crvenih krvnih zrnaca majke i bebe. Međutim, ponekad mala količina krvi bebe može da pređe u krvotok majke.

Ako neko od krvnih zrnaca RhD-pozitivne bebe dospe u krv RhD-negativne majke, ona će reagovati na D antigen u krvi bebe i počeće da stvara antitela.  Ovaj proces se zove ‘rezus senzibilizacija’. On obično ne predstavlja problem tokom prve trudnoće, ali može da ima ozbiljne posledice za naredne trudnoće. prva-trudnoca-RhD

Obično krvna zrnca bebe dospevaju u krv majke u vreme porođaja. Ali to može da se desi i na drugi način, na primer tokom spontanog pobačaja ili abortusa, ili ako se nešto desi tokom trudnoće kao što je amniocenteza, biopsija vilusa placente, vaginalno krvarenje ili posle povrede trbuha. Događaj koji može prouzrokovati da majka stvara antitela protiv D antigena se naziva ‘događaj koji može potencijalno da dovede do senzibilizacije’.

Naredne trudnoće
Ako žena zatrudni sa drugim RhD-pozitivnim detetom, antitela mogu da pređu u krv bebe i napadnu crvena krvna zrnca. To se zove ‘hemolitička bolest novorođenčadi’ ili ‘MHN (Morbus haemoliticus neonatorum)’. MHN može da bude blaga, ali može takođe da dovede do žutice, oštećenja mozga ili čak i do smrti deteta.
naredna-trudnoca-RhD
Zahvaljujući rezus profilaksiji sa anti-D imunoglobulinom, rezus senzibilizacija tokom trudnoće i posle rođenja deteta može se sada u velikoj meri sprečiti.
Profilaksa je reč za lek koji se koristi da bi se sprečilo da se nešto desi.  Rezus ili antiD profilaksa znači davanje leka koji se zove anti-D imunoglobulin da bi se sprečilo da žena stvara antitela protiv RhD-pozitivnih krvnih zrnaca i da bi se sprečio MHN kod nerođenog deteta. Zaštitni efekat anti-D imunoglobulina traje samo nekoliko meseci, tako da se tretman mora ponoviti tokom i posle svake trudnoće. Anti-D imunoglobulin se daje kao injekcija ili u mišić (intramuskularna injekcija) ili u venu (intravenozna injekcija).

Tokom trudnoće
U principu, svim trudnim ženama koje su RhD-negativne i koje nemaju antitela protiv D-antigena se preporučuje da sprovedu profilaksu sa anti-D imunoglobulinom. To će biti ili kao jedna injekcija između 28. i 30. nedelje trudnoće ili kao dve injekcije 28. i 34. nedelje trudnoće.  Ovo je poznato kao ‘rutinska prenatalna profilaksa’.

Posle porođaja
Posle rođenja, krv bebe će biti testirana.  Ako se otkrije da je beba RhD-pozitivna, majka će dobiti još jednu injekciju anti-D imunoglobulina, obično u roku od 3 dana od porođaja. Ovo je poznato kao ‘postnatalna profilaksa’.

Komplikacije tokom trudnoće
Dodatne injekcije anti-D imunoglobulina mogu biti potrebne posle događaja koji potencijalno mogu da izazovu senzibilizaciju poput:

• Pretećeg pobačaja ili pobačaja koji je u toku
• Vanmaterične trudnoće
• Prekida trudnoće
• Vaginalnog krvarenja
• Ginekoloških intervencija poput biopsije placente, amniocenteze ili spoljne rotacije ploda
• Povrede trbuha na primer, posle pada ili saobraćajnog udesa

Značajno je da majka prijavi sve događaje poput vaginalnog krvarenja ili povrede trbuha svojoj babici ili doktoru što je pre moguće.

Da li je svakoj RhD-negativnoj trudnici potrebna profilaksa?

Postoje određene okolnosti kada ovaj tretman nije potreban:
• Ako ste izabrali sterilizaciju posle porođaja.
• Ako ste u stabilnoj vezi sa ocem deteta i utvrđeno je da je on rezus D negativan.
• Ako je sigurno da nećete imati više dece posle trenutne trudnoće.

Vaša babica, akušer ili lekar opšte medicine moći će da vam pruži savet u ovim
okolnostima.
Šta je anti-D imunoglobulin?
Anti-D imunoglobulin se pravi od sastojka krvi koji se zove plazma koji se prikuplja od davaoca. Kao i sa svim lekovima napravljenim od krvi, postoji mogućnost da se poznati virus prenese od davaoca na osobu koja prima anti-D imunoglobulin.
Međutim, svi davaoci se detaljno pregledaju i proizvodnja anti-D imunoglobulina uključuje korake da se odstrane ili unište virusi, što obezbeđuje da su šanse za prenošenje virusa veoma male.

Koji je moj sledeći korak?
Ako ste trudni i RhD-negativni, vaša babica, akušer ili lekar opšte medicine (odnosno osoba odgovorna za vašu prenatalnu kontrolu) treba da razgovara o rezus profilaksiji sa vama i da vam objasni sve raspoložive opcije tako da možete da donesete odluku o tretmanu.

Slični postovi

Plivanje u trudnoći

Vežbajte sa loptom u trudnoći

Uticaj ciste na trudnoću

0 komentara:

Ostavi komentar

Prijavite se za newsletter

Budite u toku kad objavimo nove savete za mame i njihove najmilije.