Šta je SCA test?

SCA test ili Prenatalni screening za fetalne aneuploidije prepoznat je i opisan u nacionalnim vodičima evropskih zemalja. Mnoge tehnike screeninga korektno su korišćene za procenu rizika od hromozomskih i genetskih anomalija kod fetusa. Za obavljanje prednatalne dijagnoze često postoji precizna indikacija o patologijama koje treba dijagnostikovati. Ta se indikacija temelji na različitim epidemiološkim i genetskim faktorima ili pak onima proizišlima iz prethodnih prednatalnih screeninga.Ovaj inovativni program ima mogućnost vrlo artikuliranih i diferenciranih proračuna, a sastoji se u tome da prati kompletan screening preko metoda matematičkih analiza, toliko sofisticiranih da omogućuju:

1. praćenje morfobiometričkog screeninga u prvom tromesečju trudnoće preko ehografske valuacije do tri biometrijska parametra (Crown-Rump Lenght, translucentnost potiljka i frekvenciju fetalnih otkucaja srca) i do tri morfološka markera
2. izvođenje izračuna rizika u prvom tromesečju limitiranih biohemijskim parametrima beta-hCG i PAPP-A
3. izvođenje kombinovanog biohemijskog/biofizičkog izračuna u prvom tromesečju trudnoće 4. obavljanje morfobiometrijskog screeninga u drugom tromesečju trudnoće preko ehografske valuacije do pet biometrijskih i osam morfologijskih parametara
5. obavljanje izračuna rizika u drugom tromesečju limitiranih s tri biokemijska parametra (AFP, (mu)E3, hCG, tri-test)
6. obavljanje kombinovanog biokemijskog/biofizičkog izračuna u drugom tromesečju trudnoće dodajući pri-testu vrednosti ehografskoh screeninga za drugo tromesečje
7. obavljanje multipliciranog i kombinovanog izračuna za sve navedene opservacije

Izvor: www.zdravobudi.hr

0 komentara:

Prijavite se za newsletter

Budite u toku kad objavimo nove savete za mame i njihove najmilije.