Skolioza

Kičmeni stub je osnovni nosilac uspravnog stava,kao i težine svih gornjih delova tela,pa predstavlja veoma čestu lokalizaciju različitih deformacija,koje mogu zahvatiti ili čitav kičmeni stub ili samo njegove pojedine delove. Jedna od najčešćih deformacija kičmenog stuba je SKOLIOZA.

Šta je skolioza?
Krivljenje kičme na levu ili desnu stranu je skolioza.Vrlo retko se javlja kao urođena,ali je zato veliki broj različitih negativnih uticaja (rahitis, povrede) koji dovode do nastanka stečenih skolioza.Skolioze su podeljene na funkcionalne i strukturalne.
Funkcionalne skolioze se mogu korigovati,jer nema promena na koštanim delovima kičmenog stuba. Ove vrste skolioza nastaju najčešće kao posledica lošeg držanja tela, odnosno loših navika (neadekvatno nošenje školske torbe, loš položaj pri sedenju u školskoj klupi, neodgovarajuća postelja). Pored toga, uzrok skolioze može biti poremećaj statike, zatim različite periferne oduzetosti pojedinih mišićnih grupa, neuromišićni bol itd. Takođe,prisustvo bilo kog problema na zglobovima i mišićima na rođenju i u toku prve godine života (torticolis, isčašeni kukovi, stopala okrenuta na unutra ili spolja), ako nisu sanirani,mogu imati za posledicu pojavu deformiteta kičme.
Strukturalne skolioze   predstavljaju teža ostećenja koja se ne mogu korigovati zbog postojećih promena na kostanim delovima. Javlja se i  deformacija rebara tzv. rebarna grba.

Prema svojoj lokalizaciji mogu se razlikovati:
Totalna skolioza kod koje dolazi do iskrivljenja čitavog kičmenog stuba u levu ili desnu stranu.
Parcijalna skolioza  koja zahvata samo pojedine delove kičmenog stuba (vratni,leđni,slabinski)
Kompezatorna skolioza kod koje se u jednom delu kičmeni stub krivi u desnu, a u susednom delu u levu stranu. Ona ima oblik slova S,te se naziva i S-skolioza.

Funkcionalne skolioze tj. skoliotično loše držanje je najinteresantnije, jer kod ovih skolioza, ukoliko se prepoznaju na vreme i u najranijem uzrastu, mogu se uspešno korigovati.

Kako uočiti deformitet?
Najbolje je da dete bude bez odeće, na 1-2m ispred, leđima okrenut i posmatramo da li ima odstupanja od normalnog i pravilnog stava.

Osnovne karakteristike ovog tipa lošeg držanja:
-glava je iskrivljena u jednu stranu
-jedno rame je vise postavljeno
-istaknutija i bliža lopatica kičmenom stubu sa jedne strane
-prostori ograničeni linijom unutrašnje strane ruke i grudnim košem i bokovima tzv. Lorencovi trouglovi, nejednaki
-stomak mlitav i ispupčen
-jače izraženi mišići zadnjice na jednoj strani
-jedna noga u lako savijenom položaju

Ukoliko se radi o funkcionalnom stadijumu tj. lošem držanju, svi ovi znaci najvećim delom nestaju prilikom zauzimanja aktivnog stava, zatezanjem mišića leđa ili trupa u celini (kad kažemo detetu da se ispravi i lepo stane)
Sve ove promene, pogoršavaju se ukoliko se dozvoli da se ovo stanje i dalje razvija.

Lečenje
U zavisnosti od uzrasta, lokalizacije i stepena izraženih promena, primeniće se odgovarajuće vežbe. Kod skoliotičnog lošeg držanja, osnovno je vršiti korekciju statike i to kako pri mirovanju, tako i pri hodu. Mogu se koristiti razna pomagala (mideri) koja ce pasivno doprineti izvesnoj korekciji i koja neće dozvoliti da se umanji efekat primenjenih vežbi. Istovremeno treba nastojati da se osnovni uzrok otkloni. Ako su to loše navike, uputiti decu i njihove roditelje, šta je potrebno da preduzmu, da se stanje ne bi pogoršavalo. Tek tada se počinje sa aktivnim vežbama koje mora da sprovodi fizioterapeut.Osnovni zadatak je jačanje istegnutih mišića jedne strane i istezanje skraćenih mišića druge strane. Vežbe se rade svakodnevno. Osim vežbi, preporučuje se plivanje i to ,,korektivno plivanje,, koje će pomoći da se ovo stanje lakše prevaziđe.

Autor: Olja Antonijević,viši fizioterapeut

Olja Antonijević - viši fizioterapeut

0 komentara:

Prijavite se za newsletter

Budite u toku kad objavimo nove savete za mame i njihove najmilije.